Regulamin

Regulamin platformy AKCELEO

Drogi Użytkowniku, mentorze i coachu! Dziękujemy, że odwiedziłeś naszą platformę. Pragniemy świadczyć wyjątkowe usługi mentoringowe i coachingowe, dzięki którym możesz przyspieszyć rozwój swojego biznesu czy swój rozwój osobisty. 

Upewnij się, że przeczytałeś nasze Warunki korzystania z usługi i wyraziłeś zgodę na ich przestrzeganie po uzyskaniu dostępu do naszej witryny lub korzystaniu z niej. 

Platforma AKCELEO, dostepna pod adresem www.akceleo.pl  prowadzona jest przez Agnieszkę Czupryn, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ACEDORA Agnieszka Czupryn wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 741 122 77 66 REGON 384300606 

AKCELEO jest platformą, na której użytkownicy mogą łączyć się bezpośrednio z ekspertami w celu uzyskania porad, mentoringu i wsparcia coachów. Jeśli chcesz korzystać z naszych usług, musisz się u nas zarejestrować.

Nie jesteśmy stroną żadnych umów zawieranych przez mentorów, coachów i użytkowników  i nie mamy kontroli nad ich postępowaniem ani nie odpowiadamy za informacje lub porady wymieniane między nimi. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane poleganiem na informacjach dostarczonych przez mentorów lub coachów. 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub ograniczenia usług do mentora lub coacha z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia dowolnej części lub zawartości naszych usług w dowolnym momencie bez uprzedzenia. 

Zgadzasz się nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części naszych usług, nie używać ani nie uzyskiwać do nich dostępu bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

Naruszenie któregokolwiek z Regulaminu platformy AKCELEO spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które mogą zostać dodane do naszej witryny internetowej, również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części Regulaminu platformy AKCELEO. 

Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją aktualnych Regulaminu platformy AKCELEO.

Ponadto:

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie przedstawienie wiedzy i umiejętności naszych mentorów i coachów oraz porady lub informacje na naszej stronie internetowej.
 1. Mamy nadzieję, że wszelkie kupowane przez Ciebie usługi spełnią Twoje oczekiwania.
 1. Jeśli uznasz, że usługa nie została dostarczona zgodnie z Twoimi oczekiwaniami skontaktuj się z nami jak najszybciej pod adresem info@akceleo.pl.
 1. Zapraszamy i zachęcamy do przekazywania opinii, komentarzy i sugestii dotyczących platformy AKCELEO pod adresem info@akceleo.pl.
 1. Jeśli zamieszczasz komentarze na naszej stronie internetowej, zgadzasz się, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub praw własności. Twoje komentarze nie będą zawierać niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieodpowiednich materiałów. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.
 1. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej w celach niezgodnych z prawem lub namawiania innych do udziału w jakichkolwiek niezgodnych z prawem działaniach wynikających z przepisów międzynarodowych. Na naszej stronie internetowej zabronione jest nękanie, zastraszanie lub znieważanie. Nie możesz przesyłać żadnych wirusów ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie naszych usług. 
 1. Jeśli współpracujemy lub aktywnie promujemy mentora lub coacha, wyraźnie określimy to na naszej stronie internetowej.
 1. Niektóre treści i usługi dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich. Nie jesteśmy odpowiedzialni za monitorowanie ani ocenę zawartości takich stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały, strony internetowe lub linki do niepowiązanych stron trzecich.
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z korzystaniem z usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji. Wszelkie reklamacje związane z usługami stron trzecich należy kierować do odpowiedniej strony trzeciej. 
 1. AKCELEO to platforma, która oferuje swoim użytkownikom dostęp do usług mentorów i coachów. Umówione spotkania są powiązane tylko z osobą zamawiającą i i nie można ich udostępniać innym. Udostępnianie usług AKCELEO osobie niezarejestrowanej spowoduje zawieszenie usług.
 1. Ceny naszych usług mogą ulec zmianie. Informacje o cenach usług publikowane są przy profilach mentorów i coachów.
 1. Kwota należna i płatna mentorowi i coachowi jest uzgadniana między mentorem a nami na początku naszej współpracy i przed umieszczeniem mentora na naszej stronie internetowej. Opłaty te będą podane na stronie internetowej, zgodnie z podaną długością sesji.
 1. W przypadku jakichkolwiek zmian w naszych opłatach lub metodach płatności, poinformujemy Cię o tym za pomocą email przed ich wprowadzeniem.
 1. Po zarezerwowaniu sesji pobierane są opłaty za pośrednictwem systemu płatności24.  W celu przetworzenia płatności zostaniesz poproszony o podanie informacji rozliczeniowych, w tym imienia i nazwiska oraz email. Zapewnimy, że w przypadku, gdy płatności są przetwarzane przez osobę trzecią, odbywa się to za pomocą bezpiecznej metody płatności. Należy pamiętać, że w przypadku transakcji przeprowadzanych przez podmiot zewnętrzny przetwarzający, warunki i polityka prywatności, które dotyczą usług podmiotów przetwarzających, będą miały zastosowanie do transakcji. Przed skorzystaniem z usług zapoznaj się z warunkami i polityką prywatności stron trzecich. 
 2. Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje rozliczeniowe, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.
 1. Jeśli nie weźmiesz udziału w umówionej płatnej rozmowie, a mentor lub coach był obecny, sesja ta zostanie uznana za zrealizowaną. 
 1. Wszystkie sesje mentorskie i coachingowe mają być zaplanowane na platformie AKCELEO.  Sugerowanie dokonywania lub otrzymywania płatności poza platformą AKCELEO  za świadczone usługi i połączenia nawiązywane za pośrednictwem platformy AKCELEO i realizowane poza platformą  stanowią naruszenie warunków świadczenia usług przez mentorów, coachów i użytkowników. 
 1. Jeśli uważasz, że sesja z mentorem lub coachem została przez nich przeprowadzona niewłaściwie, masz zastrzeżenia co do jakości sesji, możesz uzyskać zwrot kosztów za tę sesję. W takim przypadku skontaktuj się z nami na email info@akceleo.pl w ciągu maksymalnie 24 godzin od sesji i przedstaw dokładnie sytuację oraz napisz, z kim była sesja. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej złożenia. Jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana, w ciągu 14 dni otrzymasz zwrot kosztów za sesję. 
 1. Po odbyciu sesji prosimy Cię o opinię o mentorze, coachu i sesji.  Zastrzegamy sobie jednak prawo do usuwania opinii, które nie spełniają minimalnych standardów jakości, w tym między innymi tych, które zawierają nieprawdziwe lub zniesławiające komentarze.